Archive for the ‘zvok za ivanška’ Category

25.3 – 16.5.2010
AT HOME: Architects France and Marta Ivanšek
Curators: Martina Malešič and Anja Planišček Trajekt Zavod za prostorsko kulturo, Moderna galerija
– sound art intervention radioCona / Irena Pivka, Brane Zorman (2010)

ZVOK ZA IVANŠKA – MURGLEposlušaj (mp3)
radioCona / Irena Pivka, Brane Zorman, 2010
zvočni zapis pogovorov s prebivalci naselja Murgle, je povzet po prispevku „V Murglah na obisku“, avtorica Špela Kuhar, Emzin 3-4 1999. Foto; Franc Ivanšek in neznani avtorji

ZVOK ZA IVANŠKA – TABORposlušaj (mp3)
radioCona / Irena Pivka, Brane Zorman, 2010
zvočni zapis pogovora s prebivalci doma za upokojence Tabor, je povzet po prispevku „Živeti v domu za upokojence“, tekst Irena Pivka, Ambient, april 2002. Foto; Bogo Primožič in neznani avtorji